G700

ที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพและสายพรีเมี่ยมของ G series power supplies คือ 80 พลัส ได้รับการรับรองและเหมาะสำหรับกระแสหลักและระบบคอมพิวเตอร์พื้นฐาน สร้างขึ้นด้วยส่วนประกอบที่มีคุณภาพและเดี่ยว + 12V เอาท์พุท, G series power supplies สามารถจัดการกับความต้องการของความต้องการพลังงานสูง