Seidon 120XL

  • ระบบระบายความร้อนแบบปิด ไม่จำเป็นต้องเติมหรือเปลี่ยนถ่ายน้ำ
  • ฟินบางเฉียบเพื่อให้สัมผัสน้ำได้ดีที่สุด เพื่อการระบายความร้อนที่ดี
  • ปั๊มน้ำทนทานสามารถระบายความร้อนได้เต็มประสิทธิภาพ
  • หม้อน้ำหนาถึง 38มม. เพื่อรองรับการโอเวอร์คล็อกได้สบาย
  • พัดลม 120มม.แบบ PWM ให้มา 2 ตัวเพื่อประสิทธิภาพในการระบายความร้อน