V4 GTS

  • เทคโนโลยี Horizontal Vapor Chamber ลิขสิทธิ์เฉพาะจากทาง CoolerMaster - ทำให้การกระจายความร้อนจากซีพียูสูงฮีทซิงค์ทำได้เป็นอย่างดี
  • ด้วยเทคโนโลยี Vapor Chamber ทำให้การถ่ายเทความร้อนสู่ 4 ฮีทไปป์ทำงานได้อย่างรวดเร็ว
  • เพิ่มพื้นที่หน้าฮีทซิงค์ด้วยครีบมุมพิเศษดักลม เพื่อเป็นช่องทางในการไหลของอากาศ
  • พัดลม XtraFlo แบบ PWM สีดำมาพร้อมกับไฟสีแดง
  • ด้วยเทคโนโลยี PWM ทำให้พัดลมสามารถปรับรอบ และเสียงได้ตามคำสั่ง หรือความร้อนของซีพียู
  • ตัวยึดพัดลมกับฮีทซิงค์เป็นแบบ Clip-on ทำให้ติดตั้งและถอดออกได้ง่าย
  • สามารถติดตั้งได้ทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น AMD หรือ Intel