Hyper 212X

  • ฐานฮีทซิ้งค์เป็นท่อทองแดงเรียงติดและเชื่อมกันเป็นเนื้อเดียวไปกับฐานบางส่วนที่เป็นอลูมิเนียม
  • ด้วยเทคโนโลยีที่จดสิทธิบัตร CDC ™ - ใช้ฮีทไปป์ 4 ท่อสัมผัสโดยตรงกับซีพียูทำให้ผิวสัมผัสระหว่างฮีทซิ้งค์กับซีพียูมีช่องว่างน้อย
  • ฟินอลูมิเนียมสร้างอุโมงค์ลมแบบใหม่รีดความร้อนออกจากฟินได้เป็นอย่างดี
  • ลูกปืนที่พัฒนาเป็นเจเนอเรชั่นที่ 4 แบบ POM รองรับการทำงานสูงสุดถึง 160,000 ชั่วโมง
  • พัดลมแบบใหม่เพิ่มทิศทางลมให้กระจายสู่ฟินเพื่อการระบายความร้อนที่ดีขึ้น
  • Smart Fan engine – เทคโนโลยีที่พัดลมจะหยุดการทำงานเมื่อมีสิ่งกีดขวางพัดลมและกลับมาทำงานอัตโนมัติเมื่อไร้สิ่งกีดขวาง
  • รองรับการติดตั้งทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น Intel หรือ AMD