GeminII M4

  • ฮีทซิงค์ขนาดเล็ก (สูงเพียง 59มม. / 2.3 นิ้ว) ประกอบไปด้วยฮีทไปป์ 4 ท่อด้วยกัน
  • ด้วยเทคโนโลยีออกแบบให้หน้าสัมผัสของฮีทซิงค์สัมผัสกับซีพียูแนบสนิทไปด้วยกัน ลดช่องว่างในการถ่ายเทความร้อน
  • รองรับการใช้งานในพื้นที่จำกัด (ตัวอย่างเช่น HTPC หรือเคสขนาดเล็ก).
  • พัดลมแบบใหม่ บางเฉียบแต่ยังคงประสิทธิภาพในการใช้งาน
  • การวางท่อฮีทไปป์มีความเป็นเอกลักษณ์เพื่อการระบายความร้อนที่ดีและขนาดที่เล็กกระทัดรัด