2015.05.07CM Storm By Cooler Master จัดโปรโมชั่น หูฟังราคาพิเศษในงาน TME2015

CM Storm By Cooler Master จัดโปรโมชั่น หูฟังราคาพิเศษในงาน TME2015 ระหว่างวันที่ 7 - 10 พฤกษาคม 2015 นี้

CM Storm มอบส่วนลดพิเศษแก่ลูกค้าที่มาซื้อสินค้าในงานภายในบูธของ Zest Showroom รับสิทธิซื้อหูฟังราคาพิเศษดังนี้

Pitch ราคาพิเศษ 650 บาท จากราคาปกติ 790 บาท

Resonar ราคาพิเศษ 1,290 บาท จากราคาปกติ 1,490 บาท

*หมายเหตุ 

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Back