Elite 130

 • เป็นเคสฯที่มี airflow ที่ดีที่สุดของเคสฯขนาด Mini-ITX มีตะแกรงด้านหน้าและด้านบน
 • รองรับ USB 3.0 2 ช่อง
 • รองรับหม้อน้ำขนาด 120 มม.
 • รองรับพาวเวอร์ซัพพลาย ATX
 • รองรับกราฟฟิกการ์ดยาวไม่เกิน 343 มม. / 13.5 นิ้ว, ตัวอย่างเช่น HD7990 และ NVIDIA GTX690
 • รองรับการติดตั้งฮาร์ดดิสก์ – ไดร์ฟ ODD 1 ช่อง / ฮาร์ดดิสก์ 3 ลูก / SSD 5 ลูก:

  ODD x 1 + HDD x 2 + SSD x 1
  + HDD x 3 + SSD x 1
  + HDD x 2 + SSD x 3
  + HDD x 1 + SSD x 4
  ​+ SSD x 5