HAF Stacker 935

  • เคสฯ แบบแยกส่วนปรับใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ
  • สามารถเพิ่มในส่วน 915F หรือ 915R ให้สามารถใช้งานได้ สองชั้นหรือสามชั้น อีกทั้งยังสามารถใช้งานร่วมกับชุดระบายความร้อนด้วยน้ำแบบเปิด หรือติดตั้งฮาร์ดดิสก์เพิ่มได้มากมาย
  • มีที่กันฝุ่น สามารถถอดล้างได้จากการเลื่อนเข้า-ออก
  • ออกแบบให้ใช้งานได้ง่ายสำหรับการติดตั้ง
  • เก็บข้อมูลได้มากขึ้นจากเคสฯ ที่ต่อเสริมมา
  • ฝาข้างใสขนาดใหญ่
  • สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้หลากหลายแบบ
  • ตัวกรองฝุ่นสามารถถอดออกได้(ด้านบน, ด้านหน้า, ด้านหลัง, ด้านข้าง) ทำให้ง่ายต่อการบำรุงรักษา