Transparent Top Window Panel – HAF XB

นี้แผงด้านบนโปร่งใสสำหรับ HAF XB มีมุมมองด้านที่ดีที่สุดสำหรับ HAF XB ของคุณ คุณสามารถแสดงองค์ประกอบของคุณโดยไม่ต้องถอดแผงด้านบน