Transparent Side Window Panel – HAF XM

นี้แผงด้านข้างโปร่งใสสำหรับ HAF XM มีมุมมองด้านที่ดีที่สุดสำหรับ XM HAF ของคุณ คุณสามารถแสดงองค์ประกอบของคุณโดยไม่ต้องถอดแผงด้านข้าง นอกจากนี้ยังมีการออกแบบสลักสมาร์ทสำหรับการเข้าถึงง่ายระบบของคุณ