HAF Stacker Storage Kit

HAF Stacker Storage Kit ประกอบไปด้วย ตัวแร็คยึดฮาร์ดดิสก์ 3 ช่องที่สามารถติดตั้งได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เพิ่ม มาพร้อมกับสายไฟ SATA เพิ่มความยาวจาพาวเวอร์ซัพพลาย และที่ปิดช่อง PSU กับพาแนลหลังเคสฯ ตัวแร็คฮาร์ดดิสก์รองรับการใช้งานกับเคสฯ HAF Stacker 915R และสายไฟ SATA สามารถต่อเชื่อมพาวเวอร์ซัพพลายเดิมได้