HAF Stacker 915 Side Panel Window

ฝาข้างขนาดใหญ่ มองเห็นอุปกรณ์ภายในได้เป็นอย่างดี อีกทั้งฝาข้างมาพร้อมน็อตสำหรับขันยึดติดกับเคสฯ สามารถขันยึดกับตัวเคสฯได้เลยโดยไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ใดๆเพิ่ม