V Series

V Series

ถูกสร้างขึ้นโดยใช้ส่วนประกอบที่สูงที่สุดเกรดใช้ได้รวมถึงที่มีคุณภาพสูง 100% Japanese capacitors, เพื่อให้มีประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยม เสถียรภาพแรงดันไฟฟ้า V series ใช้ระบบสายเคเบิลแบบแยกส่วนอย่างเต็มที่กับพิเศษสายแบนริบบิ้นบางเพื่อปรับปรุงการจัดการสายเคเบิลและอนุญาตให้มีการทำความสะอาดและสง่างาม

  • V1200 Platinum
  • V1000
  • V850
  • V700